Zobacz

TŁUMACZENIA!!!

2017-05-11 09:20:46

Zapraszamy klientów do tłumaczeń on-line. Szczegóły pod telefonem kontaktowym.

więcej...

Tłumaczenia

 

TŁUMACZENIA
Biuro Tłumaczeń „MASTER” wykonuje następujące usługi tłumaczeniowe:

Tłumaczenia zwykłe
Tłumaczenia cv, pism urzędowych, menu restauracyjnych, stron internetowych, instrukcji i innych.
Standardowa strona obliczeniowa to 1500 znaków komputerowych (zliczając ze statystyki wszystkie operacje na klawiaturze: słowa + znaki + akapity).


Tłumaczenia przysięgłe
Tłumaczenia samochodowe (umowy, dowody rejestracyjne), świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, pisma urzędowe wymagające pieczątki i podpisu tłumacza przysięgłego.
Standardowa strona obliczeniowa to 1125 znaków komputerowych (zliczając ze statystyki wszystkie operacje na klawiaturze: słowa + znaki + akapity).

BIURO MASTER wykonuje tłumaczenia następujących grup językowych:
I grupa – angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego
II grupa – pozostałe języki europejskie
III grupa – języki pozaeuropejskie
W cenie zawarte są koszty wydruku komputerowego lub maszynopisu. Tłumaczenia wykonywane są w jednym egzemplarzu.